Books

HeidiTown takes on "Twilight," Chapter 20 to the end or What I learned from reading "Twilight"

Synopsis: Bella has gained the unwanted attention of a hungry vampire “tracker,” and has to go on the run with two of Edward’s “siblings.” Alice and Emmett take Bella to Phoenix, Arizona, while the other Cullens try to throw the tracker off track. It doesn’t work. The tracker outwits the clever Cullens and the witless Bella, who ditches her chaperones when the tracker claims he is holding her mother hostage.

HeidiTown bogged down in "Twilight," Chapters 11 - 19

Synopsis:   Edward and Bella have now declared their love for one another. There’s a romantic scene in a meadow, where Bella discovers vampires twinkle in the sunlight. She meets  Edward’s entire family of beautiful vampires and discovers they do not sleep in coffins. Edward struggles to keep control over his instinctual desire to suck Bella’s blood.   Bella continues to worry her father will find out about the vampire

HeidiTown takes on "Twilight," Chapters 6 - 10

Why are bad boys so attractive? Synopsis: While on an outing to the beach, Bella learns the Cullens are possibly vampires. It’s ancient Native American legend, and Bella believe this may explain Edward Cullen’s looks and behavior. After some online vampire research, Bella becomes more confused and curious about Edward, who continues to haunt her dreams. On a girls’ trip to Port Angeles, Bella is separate from the group and

HeidiTown takes on "Twilight," Chapters 1 "“ 5

The saga begins… Synopsis: Bella has moved from Phoenix, Arizona to the tiny town of Forks, Washington. The sun-loving girl isn’t too happy about the move, but it’s a self-imposed exile from her mother and her mother’s new husband. At Bella’s new high school, she is a bit of a novelty. Before long, several boys are vying for her attention, but those aren’t the boys appearing in her dreams. It’s

HeidiTown loves David Sedaris

A review of, “When You are Engulfed in Flames” a book by David Sedaris. I first heard of David Sedaris at an airport bar in Portland, Oregon. My flight to Denver was delayed so I decided to have a glass or two of wine while waiting, and I quickly struck up a conversation with a friendly woman at the bar. We started talking religion, yes, religion.     I can’t

HeidiTown takes on "Twilight"

I first heard about the Twilight series several years ago on NPR, yes, National Public Radio. They were doing a report on the popularity of the series among thirty and forty-something women who were stealing the book from their daughters and reading it on the sly. I hadn’t heard of the series before the report, and didn’t hear about it again for months until several friends got hooked on the

HeidiTown Bookstore relocated

HeidiTown’s bookstore  has relocated.  You can now find book reviews by clicking on Books, under Categories, on the right hand side of the page.  HeidiTown is still seeking book review submissions. Sincerely, The Mayor

Major chain now offers free wi-fi

Barnes & Noble now offers free wi-fi, and it’s about time.   Many smaller coffee shops and bookstores beat B&N to the punch, but the  world’s largest  bookseller has finally come to their senses.   Free wi-fi is now available at all their stores. I go to the B&N at The Promenade Shops  in Loveland, and  one issue  I have with the place are the unhappy workers.  It’s service with

HeidiTown seeking book reviewers

HeidiTown is looking for fiction and non-fiction reviews, and  we  love  new reviews of old classics.    However,  HeidiTown would also  like to find someone  willing to  review local Colorado writers. Reviews may be no longer than 700 words in length. If you are interested, please contact the Mayor at heiditownblog@yahoo.com.

50 Authors visit Ft. Collins, Colorado this weekend

Jax Ranch & Home will be hosting a Local Author’s Day this Saturday at the Fort Collins store. Over 50 authors  will be available to sign and chat about their books.    Click here for a list of authors. The event will be held at Jax  (1000 N. 287 Hwy),   from  10 a.m. to 2 p.m., Saturday,  September 12, 2009.